Image Alt

Mentoring for coaches

Για εκπαιδευμένους coaches, για τη διεκδίκηση των διαπιστεύσεων ACC & PCC ή ήδη διαπιστευμένους coaches για την ανανέωσή των.

Το Mentor Coaching σύμφωνα με τον International Coaching Federation (ICF), τον κορυφαίο οργανισμό για το επαγγελματικό coaching είναι σαφώς μια εκπαιδευτική διαδικασία και συγκεκριμένα επαγγελματική βοήθεια προς στον mentee coach με σκοπό την επίτευξη και την επίδειξη του επιπέδου των δεξιοτήτων coaching που χρειάζεται να έχει για να εξυπηρετεί με αξιοπιστία και επιδεξιότητα τους στόχους του πελάτη του.

 Mentor Coaching

ΑΤΟΜΙΚΟ

Υποστήριξη για 6 -12 μήνες

-10 X 60 λεπτά 1:1 mentor coaching συνεδρίες

ΟΜΑΔΙΚΟ

Υποστήριξη για 6-12 μήνες

 • 7 X 60-90 λεπτά  ομαδικές mentor συνεδρίες και
 • 3 Χ 60 λεπτά 1:1 ατομικές mentor coaching συνεδρίες

Υποστήριξη

Ο  Mentor Coach υποστηρίζει τον mentee στις ICF coaching δεξιότητες και όχι στην οικοδόμηση της επαγγελματικής πρακτικής του ή σε άλλα θέματα σχετικά με την προσωπική του ζωή ή άλλα άσχετα από την ανάπτυξη των συγκεκριμένων coaching δεξιοτήτων.

Ελάχιστο χρονικό διάστημα mentoring

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι 10 ώρες Mentor Coaching πρέπει να δοθούν σε ένα διάστημα κατ’ ελάχιστον τριών μηνών.

Απαραίτητος αριθμός ωρών mentoring

Τουλάχιστον τρεις (3) από τις δέκα (10) ώρες mentoring πρέπει να είναι ατομικό coaching με τον μέντορα. Το ομαδικό coaching μπορεί να μετρήσει το ανώτερο για τις επτά (7) ώρες της mentoring διαδικασίας.

Η ομάδα που καθοδηγείται δεν μπορεί να αποτελείται από περισσότερους από 10 συμμετέχοντες.

Αποδεικτικά έγγραφα

Στην online αίτηση διαπίστευσης, θα γράψετε το όνομα του  Mentor Coach, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Mentor Coach, το επίπεδο διαπιστευτηρίων του Mentor Coach, την  ημερομηνία έναρξης και λήξης της mentoring σχέσης και τον  αριθμό των ωρών coaching από κάθε μέντορα.

Δεν απαιτείται να παρέχετε τεκμηρίωση από τον Mentor Coach, αλλά ο Mentor Coach πρέπει να μπορεί να επιβεβαιώσει ότι το mentoring υλοποιήθηκε.

Ολοκλήρωση του Mentor Coaching

Οι απαιτήσεις του Mentor Coaching πρέπει να έχουν εκπληρωθεί πριν από την υποβολή της αίτησής σας. Για παράδειγμα, πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τουλάχιστον τρεις μήνες και 10 ώρες Mentor Coaching πριν από τη σημερινή ημερομηνία, αν υποβάλλατε την αίτησή σας σήμερα.

Γιατί mentor coaching;

Γιατί είναι μονόδρομος!

Απόκτηση μεγαλύτερης επιδεξιότητας και αυτοπεποίθησης

Κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά

Για τη διεκδίκηση της πρώτης ACC ή PCC διαπίστευσης από τον ICF.

Αλλά επιπλέον

Είναι υποχρεωτικό για την ανανέωση των διαπιστεύσεων

Η περιγραφή θέσης του Mentor Coach

ΠΡΟΣΟΝΤΑ MENTOR COACH

Ο Mentor Coach πρέπει να διαθέτει ICF Credential  (MCC, PCC, ACC) ώστε να παρέχει Mentor Coaching υπηρεσίες για την αρχική διαπίστευση αλλά και για την ανανέωση των διαπιστεύσεων. Ο κατέχων ACC πρέπει επιπλέον να έχει κάνει τουλάχιστον μια ανανέωση της διαπίστευσής του. Τέλος είναι απαραίτητο να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο μεντόρων του ICF.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ICF MENTOR COACH

Καθήκοντα

Ο ICF Mentor Coach:

 1. Αποτελεί παράδειγμα αποτελεσματικής εκκίνησης και σύναψης συμφωνίας με τον πελάτη.
 2. Εξερευνά πλήρως με τον πιθανό mentee τι επιδιώκουν να επιτύχουν σε αυτή τη διαδικασία.
 3. Βεβαιώνει ότι και είναι αμοιβαία ξεκάθαρος ο σκοπός του mentoring
 4. Καθιερώνει τα μέτρα της διαπίστωσης της επιτυχίας σε συνεργασία με τον mentee.
 5. Συζητά πλήρως τις αμοιβές, το χρονοδιάγραμμα και άλλες πτυχές της σχέσης Mentror Coaching.
 6. Ενημερώνει τον mentee σχετικά με όλες τις πτυχές του Κώδικα Δεοντολογίας του ICF.
 7. Ενημερώνει τον mentee σχετικά με τη διαθεσιμότητα της επιτροπής αναθεώρησης δεοντολογίας. Ethical Conduct Reveiw Board.
 8. Ενισχύει την αυτοπεποίθηση των πιθανών mentees, ενθαρρύνοντάς τους να προβούν σε συνέντευξη με περισσότερους από έναν mentor coach για να βρουν αυτόν που τους ταιριάζει καλύτερα.
 9. Δεν εγγυάται στον mentee ότι, ως αποτέλεσμα του mentroring, ο mentee θα αποκτήσει το επίπεδο διαπιστευτηρίων που ζητά.
 10. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των ICF βασικών δεξιοτήτων ανατρέχοντας και παρέχοντας προφορικές και γραπτές ανατροφοδοτήσεις σε μια σειρά από coaching συνεδρίες τις οποίες έχει πραγματοποιήσει ο mentee

α. Αυτές οι συνεδρίες του mentee πρέπει να διεξάγονται  κάθε φορά πριν τη συνεδρία ανατροφοδότησης, δίνοντας αρκετό χρόνο μεταξύ των συνεδριών για την αφομοίωση της μάθησης και την επιθυμητή ανάπτυξη του mentee.

 1. Παρέχει συγκεκριμένες προφορικές ή / και γραπτές ανατροφοδοτήσεις, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα παραδείγματα από τις coaching συνεδρίες του mentee ώστε:

α. Ο mentee να γνωρίζει ακριβώς τι κάνει καλά.

β. Ο mentee να καταλαβαίνει τι πρέπει να γίνει για να αναπτύξει ένα βαθύτερο επίπεδο επιδεξιότητας coaching.

 1. Δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ανατροφοδότησης στον mentee σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα λαμβάνοντας υπόψη:

α. Ποιος είναι ο mentee

β. Τι επιδιώκει ο mentee

γ. Σεβόμενος τη μοναδικότητα του κάθε mentee

Προσωπικά χαρακτηριστικά

Ο ICF Mentor Coach

 1. Είναι αξιόπιστος και έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με τον mentee από την άποψη της προσαρμοστικότητας, της χημείας και της καταλληλότητας.
 2. Είναι κάποιος που ενθαρρύνει το mentee να φτάσει πέρα από αυτό που στην αρχή πιστεύει ο mentee, βοηθώντας τον να διευρύνει τη δημιουργικότητά του.
 3. Επιδεικνύει ισότιμη συνεργατική σχέση με το να είναι ανοιχτός, ευάλωτος και πρόθυμος να αναλάβει τους απαραίτητους κινδύνους, για παράδειγμα, παρέχοντας ανατροφοδότηση που μπορεί να τον βγάλει από την ζώνη άνεση.
 4. Κατανοεί και είναι σε θέση να λειτουργήσει ως παράδειγμα στη διαμόρφωση αυτής της συνεργατικής σχέσης όπως, επιτρέπει / ενθαρρύνει τον mentee να ηγείται της διαδικασίας του σχεδιασμού των έργων που χρειάζεται να αναλάβει μεταξύ των συνεδριών, γεγονός που θα καταλήξει σε μια πιο ισχυρή και αποδοτική coaching διαδικασία.
 5. Έχει την ικανότητα να είναι υποστηρικτικός και αυθεντικός όταν αναγνωρίζει και επιβραβεύει (γιορτάζει) τον mentee, τα επιτεύγματά του και την ανάπτυξή του σε όλη τη διαδικασία.
 6. Έχει αυτοπεποίθηση και είναι σε θέση να επιδείξει εκτίμηση και σεβασμό για το μοναδικό στυλ κάθε mentee.
 7. Ενθαρρύνει κάθε mentee στην ανάπτυξη του δικού του coaching προφιλ.
 8. Είναι διατεθειμένος να διατηρεί τον εαυτό του και τον mentee υπεύθυνους για την αποδοτικότητα της σχέσης και να ενθαρρύνει την αμοιβαία αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της σχέσης.
Δεξιότητες

Ο ICF Mentor Coach

 1. Ακούει πέρα από το περιεχόμενο ώστε να διακρίνει την εφαρμογή των ICF βασικών δεξιοτήτων.
 2. Ακούει σε όλα τα επίπεδα: σωματικό, πνευματικό, συναισθηματικό και διαισθητικό.
 3. Ακούει εξίσου για τα δυνατά σημεία και τις περιοχές ανάπτυξης.
 4. Γνωρίζει και επιτρέπει διαφορές στο στυλ, την κουλτούρα και τη γλώσσα.
 5. Έχει γνώση των εργαλείων αξιολόγησης που χρησιμοποιεί το ICF για την αξιολόγηση των καταγεγραμμένων συνεδριών coaching που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία των διαπιστεύσεων.
 6. Ακούει τόσο την παρουσία ατομικών δεξιοτήτων όσο και το συνολικό επίπεδο των ικανοτήτων.
 7. Έχει τη δυνατότητα να διακρίνει ποια ικανότητα μειονεκτεί και μπορεί να οδηγήσει σε αναποτελεσματικό coaching.
 8. Μπορεί να διακρίνει και να εκφράσει το χάσμα μεταξύ των επιπέδων των δεξιοτήτων που επιδεικνύονται και του επόμενου επιπέδου δεξιοτήτων που επιθυμεί ο mentee να διαθέτει.
 9. Διακρίνει και μεταφέρει στον mentee τις περιοχές ανάπτυξης, τη χρήση και το επίπεδο των δεξιοτήτων χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά το λόγο και συγκεκριμένα παραδείγματα coaching συμπεριφοράς.
 10. Δημιουργεί ένα ασφαλές και εμπιστευτικό περιβάλλον για την παροχή ανατροφοδότησης, χρησιμοποιώντας έναν σαφή και χωρίς επίκριση τόνο καθώς και επιδεικνύοντας σεβασμό.
 11. Εκφράζει με συγκεκριμένες λεπτομέρειες και παραδείγματα τι παρατηρείται και την ειδική εξέλιξη που απαιτείται για να προχωρήσει ο mentee στο επόμενο επίπεδο δεξιοτήτων. Τέλος επιδεικνύει ενσυναίσθηση σχετικά με τις επιπτώσεις της ανατροφοδότησης προς τον mentee.
 12. Προσφέρει ανατροφοδότηση που σχετίζεται με κάθε συγκεκριμένη βασική δεξιότητα coaching, αναγνωρίζοντας τα δυνατά σημεία καθώς και τους τομείς δυνητικής ανάπτυξης.
 13.  Αποδεικνύει την ικανότητα αυτοδιαχείρισης σε σχέση με τo προτιμητέο μοντέλο coaching και παραμένει επικεντρωμένος/η στην αξιολόγηση των ικανοτήτων που σχετίζονται με τις βασικές δεξιότητες coaching

Για ποιο λόγο είμαι Coach.

Έχω αφιερώσει τη ζωή μου να βοηθάω τους “ανήσυχους”, φιλόδοξους ανθρώπους που επιθυμούν κάτι παραπάνω στη ζωή τους, να ανακαλύπτουν τις κρυμμένες ικανότητές τους, τα χαρίσματά τους για να κατακτήσουν την ευτυχία και να προσθέσουν παραπάνω αξία σε αυτόν τον κόσμο.

Εάν είστε στο κατώφλι να κάνετε αυτό το άλμα, η δουλειά μου είναι να σας υποστηρίξω σε όλη τη διαδικασία, να σας οδηγήσω στο φως και σε μια θετική μεταμόρφωση με διάρκεια.

Έγινα coach για να μετουσιώσω το προσωπικό μου ταξίδι προς την αυτογνωσία και την επιτυχία σε διαδικασία μάθησης για όποιον επιθυμεί να ζήσει μια ζωή στο έπακρο με υψηλά πρότυπα.

Επιπλέον έγινα coach για να βοηθήσω τους ανθρώπους να διευρύνουν τους ορίζοντές τους αναπτύσσοντας μια μοναδική προσωπική κοσμοθεωρία (ταυτότητα) και προσωπική φιλοσοφία (όραμα και αξίες) βασισμένη στα σοφά λόγια των Ελλήνων φιλοσόφων.

Εξετάζω θέματα όπως το νόημα, η αυθεντικότητα, η ελευθερία, η επιλογή και η ευθύνη, και πώς αυτά μπαίνουν στη ζωής μας.

Επιθυμία μου είναι να είμαι ασταμάτητη, τολμηρή και σύγχρονη, το ίδιο επιθυμώ και για σένα!

Έχω σχέδιο!

Ρώτα με!

"Είσαι μία εξαιρετική οδηγός"

Έλενα Λεκάκη, MSc
Insurance Consultant

Ευχαριστώ για το εξαιρετικό «ταξίδι της επαγγελματικής γνώσης». Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία στον καθορισμό προτεραιοτήτων, στόχων και ξεκαθάρισμα της σκέψης. Με την αξία και την ικανότητά σου κατάφερες να με καθοδηγήσεις με την ανθρωπιά σου να με αγγίξεις και να κάνεις το coaching πιο αποτελεσματικό. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το ταξίδι που είχαμε μαζί.

«Ξεχωρίζεις»

MBA, Commercial Director
SM

Νιώθω την ανάγκη να εκφράσω γραπτώς τον ενθουσιασμό μου για την πορεία και το αποτέλεσμα. Κατάφερα να δω ακριβώς τα βήματα που έπρεπε να προσέξω για να σχεδιάσω το επόμενο πλάνο καριέρας μου. Τέλος, θέλω να επισημάνω την ικανότητά σου να ακούς ενεργά και να λαμβάνεις με πραγματικό ενδιαφέρον τις ανησυχίες του coachee. Η ικανότητά σου βοηθάει πολύ στην πορεία των συνεδριών. Ξεχωρίζεις όχι μόνο ως coach αλλά και ως άνθρωπος.

«Άλλαξα στάση ζωής»

Άρτεμις Δημήτρουλα
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η μεγάλη επιτυχία για μένα είναι η ώθηση που πήρε για να ενεργήσω ενάντια στις προσδοκίες μου και μάλιστα να πετύχω! Αυτό που έμαθα είναι να παραμερίζω τον φόβο που με κράτησε ακίνητη. Τολμώ να πω ότι κατάφερα να αποκτήσω με τη βοήθειά σας πολλές εμπειρίες που άλλοι δεν θα είχαν ποτέ γιατί απλά δεν προσπάθησαν. Είμαι ευγνώμων. Όπου κι αν φτάσω θα ξέρω πάντα και θέλω να γνωρίζετε και εσείς ότι η συνεισφορά σας ήταν ουσιαστική.

"Σου δίνω 10"

Μαρία Καλούτσα
Πολιτικός Μηχανικός, Ανώτερο Στέλεχος

Η ικανοποίηση από τις coaching συνεδρίες μας ήταν μέγιστη. Η δουλειά που κάνεις είναι εξαιρετική. Είμαι πολύ ευχαριστημένη με τη δουλειά που κάναμε μαζί και τα αποτελέσματα που είχα. Σίγουρα αν υπήρχε βαθμολογία θα σου έδινα 10!

Έγινα πιο γενναία

Zsofia Juhasz
Executive Coach, Australia

Μου άρεσε να δουλεύω με τη Barbara καθώς με ενέπνευσε να ξεπεράσω τη ζώνη άνεσής μου και με προκάλεσε να είμαι πιο γενναία στις πράξεις μου. Ανυπομονώ για μια επιτυχημένη και γεμάτη δράση χρονιά ως αποτέλεσμα των σχεδίων που υλοποίησα με την υποστήριξή της. Ευχαριστώ πολύ και πάλι!

Είσαι η Μούσα μου που με οδηγεί στο δικό μου μονοπάτι!

Άννα Κηρύκου
Operations'Manager Γεώργιος Κηρύκος & Σια ΟΕ

Όπως ανέφερες "Η εισπνοή είναι ενέργεια και η εκπνοή δράση". Εσύ για μένα έχεις γίνει η εισπνοή μου για να εκπνεύσω τους στόχους μου! Είσαι η Μούσα μου που με οδηγεί στο δικό μου μονοπάτι!

barbara-asimakopoulou-executive-coaching

Τι απολαμβάνετε στα mentor coaching προγράμματά μου.

Ατομικό Mentor Coaching

 • 3-12 μήνες
 • 10 Χ 60 λεπτά ατομικές συνεδρίες mentor coaching
 • Η υποστήριξη της Barbara καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος  (απεριόριστα e-mail, messenger, σύντομες τηλεφωνικές κλήσεις, επαναπρογραμματισμός συνεδριών)
 • Βήμα-βήμα αναθέσεις και εργασίες που βασίζονται η μία στην άλλη για να σας φέρουν πιο κοντά στους στόχους σας, να μετρήσουν τα αποτελέσματα και την πρόοδο για να εφαρμόσετε άμεσα αλλαγές στη ζωή σας.
 • Αξιολόγηση συνεδριών με την απομαγνητοφώνηση
 • Άρθρα, προτεινόμενη βιβλιογραφία σύμφωνα με τις φιλοδοξίες ή τις προτιμήσεις σας.
 • Πρόσβαση στην αποκλειστική ομάδα Reciprocal Coaching των VIP Coaches και Coach Ηγετών στο Facebook για την ενίσχυση του αριθμού των απαραίτητων ωρών για τις διαπιστεύσεις σας, δικτύωση και υποστήριξη με ομοϊδεάτες.
 • Έκπτωση σε όλα τα masterclasses και εκδηλώσεις της HRE

Ομαδικό Mentor Coaching

 • 3-12 μήνες
 • 3 Χ 60 λεπτά ατομικές συνεδρίες mentor coaching
 • 7 X 60-90 λεπτά ομαδικές συνεδρίες mentor coaching
 • Η υποστήριξη της Barbara καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος  (απεριόριστα e-mail, messenger, σύντομες τηλεφωνικές κλήσεις, επαναπρογραμματισμός συνεδριών)
 • Βήμα-βήμα αναθέσεις και εργασίες που βασίζονται η μία στην άλλη για να σας φέρουν πιο κοντά στους στόχους σας, να μετρήσουν τα αποτελέσματα και την πρόοδο για να εφαρμόσετε άμεσα αλλαγές στη ζωή σας.
 • Αξιολόγηση συνεδριών με την απομαγνητοφώνηση
 • Άρθρα, προτεινόμενη βιβλιογραφία σύμφωνα με τις φιλοδοξίες ή τις προτιμήσεις σας.
 • Πρόσβαση στην αποκλειστική ομάδα Reciprocal Coaching των VIP Coaches και Coach Ηγετών στο Facebook για την ενίσχυση του αριθμού των απαραίτητων ωρών για τις διαπιστεύσεις σας, δικτύωση και υποστήριξη με ομοϊδεάτες.
 • Έκπτωση σε όλα τα masterclasses και εκδηλώσεις της HRE

“ICF Credentials add legitimacy to your coaching practice and boost your bottom line!”

Η μεθοδολογία μου

Mentor Coaching

Προτείνω το Mentor Coaching να προηγείται της κατάθεσης της αίτησης διαπίστευσης το ανώτερο 8 μήνες.

Άρα έχει μεγάλη σημασία ο mentee να έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον σε μεγάλο ποσοστό τον απαραίτητο αριθμό των coaching συνεδριών που απαιτούνται για τη διαπίστευση.

Έτσι θα έχει εξασκηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η επιδεξιότητα του coach και στη συνέχεια με τη βοήθεια του Mentor να γίνει η βελτίωση που χρειάζεται για να φτάσει στις απαιτήσεις της διαπίστευσης ACC.

Στο διάστημα της Mentoring συνεργασίας, ο mentee χρειάζεται να παραδίδει μεταξύ των συνεδριών τουλάχιστον 1 recording συνεδριών ώστε γίνεται η αξιολόγηση και η μάθηση και στο τέλος να επιλεγεί η καλύτερη που θα συμπεριλάβει ο mentee στην αίτηση της διαπίστευσης.

Συγκεκριμένα

Το ACC ACSTH μονοπάτι διαπίστευσης περιλαμβάνει αξιολόγηση απόδοσης όπου οι αξιολογητές του ICF θα εξετάσουν 1 καταγεγραμμένη coaching συνεδρία (audio recording). Στα νέα προγράμματα Level 1,2 η αξιολόγηση των συνεδριών γίνεται μέσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Για να λάβετε τη διαπίστευση ACC απαιτείται να περάσετε αυτήν την αξιολόγηση απόδοσης η οποία να επιδεικνύει το επίπεδο ACC.

Χρειάζεται να μελετάτε συνεχώς τις 8 βασικές δεξιότητες του ICF και να τις παρατηρείτε σε κάθε συνεδρία coaching.

O Mentor Coach σας ενημερώνει σχετικά με το πώς το coaching που εφαρμόζετε επιδεικνύει κάθε μία από τις συγκεκριμένες Βασικές Δεξιότητες και σε ποιες δεξιότητες χρειάζεται να εξασκηθείτε περισσότερο και να βελτιώσετε.

Η Mentor Coach σας

BARBARA-ASIMAKOPOULOU-Coach-ICF

Βαρβάρα Ασημακοπούλου, PCC, ITCA, ΜΒΑ

#1 Executive Coach in Athens 2021, βραβευμένη (HR Award 2020) για το πιο καινοτόμο επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων, EMCC Team Coach, ICF Professional Certified Coach, Marshall Goldsmith Certified Leadership Coach,  πάροχος διαπιστευμένου από ICF εκπαιδευτικού προγράμματος Coaching για επαγγελματίες Coaches & Coach Ηγέτες, καινοτόμος επιχειρηματίας, συγγραφέας & ομιλήτρια με διεθνή φήμη και μια από τις κορυφαίες γυναίκες στοχαστές ηγεσίας στην Ελλάδα.

Επιλέξτε το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σας

 • 1-1 Mentor Coaching Program
 • 1.600
  10 X 60 min
  • 3-12 μήνες
  • 10 Χ 60 λεπτά ατομικές συνεδρίες mentor coaching
  • Η υποστήριξη της Barbara καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος  (απεριόριστα e-mail, messenger, σύντομες τηλεφωνικές κλήσεις, επαναπρογραμματισμός συνεδριών).
  • Βήμα-βήμα αναθέσεις και εργασίες που βασίζονται η μία στην άλλη για να σας φέρουν πιο κοντά στους στόχους σας, να μετρήσουν τα αποτελέσματα και την πρόοδο.
  • Αξιολόγηση συνεδριών με την απομαγνητοφώνηση.
  • Άρθρα, προτεινόμενη βιβλιογραφία σύμφωνα με τις φιλοδοξίες ή τις προτιμήσεις σας.
  • Πρόσβαση στην αποκλειστική ομάδα Reciprocal Coaching των VIP Coaches και Coach Ηγετών στο Facebook για την ενίσχυση του αριθμού των απαραίτητων ωρών για τις διαπιστεύσεις σας, δικτύωση και υποστήριξη με ομοϊδεάτες.
  • Έκπτωση σε όλα τα masterclasses και εκδηλώσεις της HRE
  • Όροι πληρωμήςΤο 100% καταβάλλεται με την αποδοχή της συμφωνίας coaching και πριν από την 1η συνεδρία.
 • Ομαδικό Πρόγραμμα
 • 1.200
  10 X 60-90 min
  • 3-12 μήνες
  • 3 Χ 60 λεπτά ατομικές συνεδρίες mentor coaching
  • 7 X 60-90 λεπτά ομαδικές συνεδρίες mentor coaching
  • Η υποστήριξη της Barbara καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος  (απεριόριστα e-mail, messenger, σύντομες τηλεφωνικές κλήσεις, επαναπρογραμματισμός συνεδριών).
  • Βήμα-βήμα αναθέσεις και εργασίες που βασίζονται η μία στην άλλη για να σας φέρουν πιο κοντά στους στόχους σας, να μετρήσουν τα αποτελέσματα και την πρόοδο.
  • Αξιολόγηση συνεδριών με την απομαγνητοφώνηση.
  • Άρθρα, προτεινόμενη βιβλιογραφία σύμφωνα με τις φιλοδοξίες ή τις προτιμήσεις σας.
  • Πρόσβαση στην αποκλειστική ομάδα Reciprocal Coaching των VIP Coaches και Coach Ηγετών στο Facebook για την ενίσχυση του αριθμού των απαραίτητων ωρών για τις διαπιστεύσεις σας, δικτύωση και υποστήριξη με ομοϊδεάτες.
  • Έκπτωση σε όλα τα masterclasses και εκδηλώσεις της HRE

  Όροι πληρωμής

  Το 100% καταβάλλεται με την αποδοχή της συμφωνίας coaching και πριν από την 1η συνεδρία.

FAQ.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Life & Executive Coaching;

Ένας διαπιστευμένος coach  ACC, PCC, MCC από την ICF είναι κατάλληλος για coaching οποιουδήποτε ανεξάρτητα από την επαγγελματική του εμπειρία και το ακαδημαϊκό του υπόβαθρο. Είναι επιλέξιμοι επειδή έχουν εκπαιδευτεί σε ένα πρόγραμμα coaching εγκεκριμένο από τον κορυφαίο επαγγελματικό φορέα τη «Διεθνή Ομοσπονδία Coaching – International Coaching Federation» και ακολουθούν τα υψηλότερα πρότυπα της τέχνης και της επιστήμης του coaching.

Ένας life coach υποστηρίζει κυρίως ανθρώπους σε θέματα όπως η οικογένεια, οι σχέσεις, η υγεία, η καθημερινή ζωή.

Ένας executive coach υποστηρίζει κυρίως ανθρώπους σε θέματα καριέρας, επαγγελματικής εξέλιξης και ηγεσίας.

Ποια είναι η δέσμευση του coachee μεταξύ των συνεδριών coaching;

Ίσως χρειαστεί να συμπληρώσουν ορισμένα ερωτηματολόγια, να χρησιμοποιήσουν κάποια εργαλεία για διερεύνηση, ανακαλύψεις, προσωπική ανάπτυξη, υπευθυνότητα και παρακολούθηση της προόδου τους.

Μπορούν επίσης να επιλέξουν να διαβάσουν κάποια άρθρα ή βιβλία σύμφωνα με τις προτιμήσεις και προθέσεις τους.

Όσο περισσότερο χρόνο και προσπάθεια καταβάλλουν για να εξασκήσουν τη νέα ευεργετική συμπεριφορά, τόσο περισσότερα θετικά αποτελέσματα θα απολαμβάνουν και η απόδοση επένδυσης (ROI) τους θα είναι τεράστια!

Πώς μπορεί να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα του Coaching;

Για να απαντήσουμε στην ερώτηση αυτή  χρειάζεται πρώτα να προσδιορίσουμε τις συμπεριφορές για αλλαγή κατά τη διάρκεια του προγράμματος coaching.

Η ίδια η αλλαγή συμπεριφοράς είναι η αξία που προσφέρει το coaching.

Η επιτυχής αλλαγή συμπεριφοράς είναι o βασικός δείκτης της οικονομικής αξίας. Η επιτυχής μέτρηση των δεικτών βελτίωσης της απόδοσης απαιτεί πρώτα την παρακολούθηση των βασικών δεικτών αλλαγής συμπεριφοράς.

Στα προγράμματά μου, ορίζουμε πρώτα τους δείκτες απόδοσης και στη συνέχεια εμπλέκουμε το περιβάλλον του coachee στην αξιολόγηση της απόδοσης της νέας συμπεριφοράς που ο εκπαιδευόμενος συμφωνεί να εξασκήσει και τελικά να αποκτήσει.

Πιστεύω ακράδαντα ότι ο προπονητής πρέπει να ενημερώσει το περιβάλλον του για την αλλαγή που πρόκειται να διαπράξει και τα θετικά αποτελέσματα που επιθυμεί να κερδίσει.

Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να έχετε υποστήριξη και αναγνώριση στο τέλος.

Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα μεταξύ του coach και του coachee;

Κάθε coach της ICF πρέπει να επιδεικνύει ηθική πρακτική: κατανοεί και εφαρμόζει με συνέπεια την ηθική και τα πρότυπα coaching. Οι coaches της ICF ακολουθούν αυστηρά τα υψηλότερα πρότυπα των δεξιοτήτων και της ηθικής συμπεριφοράς της ICF.

Οι επαγγελματίες του ICF που αποδέχονται τον Κώδικα Δεοντολογίας προσπαθούν να είναι ηθικοί, ακόμη και όταν αυτό συνεπάγεται τη λήψη δύσκολων αποφάσεων ή το να ενεργούν με θάρρος.

According to the ICF Code of Ethics

Τμήμα Ι – Ευθύνη προς τους Πελάτες
Ως Επαγγελματίας του ICF, δεσμεύομαι:
3. Να τηρώ τα αυστηρότερα επίπεδα εμπιστευτικότητας με όλα τα μέρη όπως συμφωνήθηκε. Γνωρίζω και συμφωνώ να συμμορφωθώ με όλους τους ισχύοντες νόμους που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα και τις επικοινωνίες.
4. Να έχω μια σαφή κατανόηση για το πώς ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών κατά τη διάρκεια όλων των coaching αλληλεπιδράσεων.
5. Να έχω σαφή συμφωνία τόσο με τους Πελάτες όσο και με τους Χορηγούς ή τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους οι πληροφορίες δεν θα παραμείνουν εμπιστευτικές (π.χ. παράνομη δραστηριότητα, εφόσον απαιτείται από το νόμο, έγκυρη δικαστική απόφαση ή κλήτευση, επικείμενη ή πιθανή επικίνδυνη στάση προς τον εαυτό του ή προς άλλους κλπ.). Όπου αιτιολογημένα πιστεύω ότι ισχύει μία από τις παραπάνω συνθήκες, είναι πιθανόν να πρέπει να ενημερώσω τις αρμόδιες αρχές.
7. Να διατηρώ, αποθηκεύω και να διαθέτω κάθε αρχείο, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αρχείων και των επικοινωνιών, που δημιουργείται κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών μου αλληλεπιδράσεων κατά τρόπο που προωθεί την εμπιστευτικότητα, την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα και συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και συμφωνίες. Επιπροσθέτως, θα επιδιώκω να χρησιμοποιώ σωστά τις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες coaching (υπηρεσίες coaching με τεχνολογική συνδρομή) και να παραμένω ενημερωμένος/η για την εφαρμογή των διαφόρων ηθικών προτύπων.

Σε τι διαφέρει το coaching από άλλα επαγγέλματα;

To επαγγελματικό coaching επικεντρώνεται στον καθορισμό στόχων, στη δημιουργία αποτελεσμάτων και στη διαχείριση της προσωπικής αλλαγής. Eίναι χρήσιμο να κατανοήσουμε το coaching περισσότερο ξεχωρίζοντας το από άλλα προσωπικά ή οργανωτικά επαγγέλματα υποστήριξης.

Ψυχοθεραπεία: Η ψυχοθεραπεία ασχολείται με τη θεραπεία του πόνου, της δυσλειτουργίας και της σύγκρουσης μέσα σε ένα άτομο ή σε σχέσεις. Η εστίαση είναι συχνά στην επίλυση δυσκολιών που προκύπτουν από το παρελθόν που εμποδίζουν τη συναισθηματική λειτουργία ενός ατόμου στο παρόν. Το Coaching, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζει την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη με βάση την αλλαγή για την επιδίωξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Αυτά τα αποτελέσματα συνδέονται με προσωπική ή επαγγελματική επιτυχία. Το Coaching εστιάζει στο μέλλον. Ενώ τα θετικά συναισθήματα/συναισθήματα μπορεί να είναι ένα φυσικό αποτέλεσμα του coaching, η πρωταρχική εστίαση είναι στη δημιουργία ενεργών στρατηγικών για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων στην εργασία ή την προσωπική ζωή.
Συμβουλευτική: Τα άτομα ή οι οργανισμοί διατηρούν συμβούλους για την τεχνογνωσία τους. Ενώ οι προσεγγίσεις συμβουλευτικής ποικίλλουν ευρέως, η υπόθεση είναι ότι ο σύμβουλος θα διαγνώσει προβλήματα και θα συνταγογραφήσει και, μερικές φορές, θα εφαρμόσει λύσεις. Με το coaching, η υπόθεση είναι ότι τα άτομα ή οι ομάδες είναι σε θέση να δημιουργήσουν τις δικές τους λύσεις, με τον coach να παρέχει υποστηρικτικές προσεγγίσεις και πλαίσια που βασίζονται στην ανακάλυψη.
Mentoring: Ο μέντορας είναι ένας ειδικός που παρέχει σοφία και καθοδήγηση με βάση τη δική του εμπειρία. To mentoring μπορεί να περιλαμβάνει συμβουλές, συμβουλευτική και coaching. Η διαδικασία coaching δεν περιλαμβάνει συμβουλές ή συμβουλευτική και αντ’ αυτού εστιάζει σε άτομα ή ομάδες που θέτουν και επιτυγχάνουν τους δικούς τους στόχους.
Εκπαίδευση: Τα προγράμματα κατάρτισης βασίζονται σε στόχους που καθορίζονται από τον εκπαιδευτή ή τον εκπαιδευόμενο. Αν και οι στόχοι διευκρινίζονται στη διαδικασία coaching, καθορίζονται από το άτομο ή την ομάδα , με υποστήριξη από τον coach. Η εκπαίδευση προϋποθέτει επίσης μια γραμμική διαδρομή μάθησης που συμπίπτει με ένα καθιερωμένο πρόγραμμα σπουδών. Το Coaching είναι λιγότερο γραμμικό χωρίς καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών.
Αθλητικό coaching: Αν και χρησιμοποιούνται συχνά αθλητικές μεταφορές, το επαγγελματικό coaching είναι διαφορετικό από το αθλητικό coaching. Ο αθλητικός προπονητής συχνά θεωρείται ως ένας ειδικός που καθοδηγεί και κατευθύνει τη συμπεριφορά ατόμων ή ομάδων με βάση τη μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση του/της. Οι επαγγελματίες προπονητές διαθέτουν αυτές τις ιδιότητες, αλλά η εμπειρία και η γνώση τους για το άτομο ή την ομάδα καθορίζουν την κατεύθυνση. Η εστίαση είναι στον εντοπισμό ευκαιριών για ανάπτυξη με βάση τις ατομικές δυνάμεις και ικανότητες.

Κώδικας Δεοντολογίας της ICF-Γιατί ένας επαγγελματίας coach της ICF είναι ηθικός coach;

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ICF

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 2. ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
 3. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ICF
 4. ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 5. ΗΘΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 
 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας του ICF περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αξίες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Coaching (International Coach Federation) και τις δεοντολογικές αρχές και πρότυπα συμπεριφοράς που υιοθετούν όλοι οι Επαγγελματίες του ICF (βλέπε Ορισμούς). Η ικανοποίηση αυτών των δεοντολογικών προτύπων συμπεριφοράς είναι η πρώτη από τις 8 θεμελιώδεις δεξιότητες coaching του ICF (ICF Core Competencies). Πιο συγκεκριμένα, η «κατανόηση των ηθικών αξιών και προτύπων και η κατάλληλη εφαρμογή τους κατά τη διάρκεια κάθε coaching συνομιλίας και σχέσης».

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του ICF στοχεύει στην προάσπιση της ακεραιότητας του ICF και του επαγγέλματος του coach παγκοσμίως, με τους κάτωθι τρόπους:

 • Καθορίζει πρότυπα συμπεριφοράς σύμφωνα με τις βασικές αξίες και δεοντολογικές αρχές του ICF
 • Παρέχει κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν τον ηθικό προβληματισμό, την εκπαίδευση και τη λήψη αποφάσεων
 • Προασπίζεται τα πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς του ICF και αποφαίνεται επί αυτών μέσω της Διαδικασίας Δεοντολογικής Επανεξέτασης (Ethical Conduct Review)
 • Παρέχει τη βάση για την εκπαίδευση δεοντολογίας του ICF σε προγράμματα με πιστοποίηση ICF

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του ICF εφαρμόζεται όταν οι Επαγγελματίες του ICF εκπροσωπούνται ως τέτοιοι, σε κάθε είδους αλληλεπίδραση που σχετίζεται με το coaching. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το εάν έχει δημιουργηθεί μια Σχέση Coaching  (βλ. Ορισμούς). Ο παρών Κώδικας ορίζει τις δεοντολογικές υποχρεώσεις των Επαγγελματιών του ICF στους διαφορετικούς ρόλους τους ως coach, coach supervisor (επόπτης/τρια), mentor coach (καθοδηγητής/τρία), trainer (εκπαιδευτής/τρια) ή φοιτητής/τρια, ή που υπηρετούν σε ηγετικούς ρόλους του ICF, καθώς και του Προσωπικού Υποστήριξης (βλ. Ορισμούς).

Παρόλο που η Διαδικασία Δεοντολογικής Επανεξέτασης, όπως και η Ηθική Δέσμευση,  ισχύει μόνο για τους Επαγγελματίες του ICF, το Προσωπικό του ICF δεσμεύεται επίσης να υιοθετήσει τις βασικές αξίες και αρχές δεοντολογίας που περιλαμβάνονται στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας του ICF.

Η πρόκληση των ηθικών επιλογών στην εργασία σημαίνει ότι τα μέλη, αναπόφευκτα, θα συναντήσουν καταστάσεις που απαιτούν απαντήσεις σε απροσδόκητα ζητήματα, επίλυση διλημμάτων και λύσεις σε προβλήματα. Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας καταρτίστηκε προκειμένου να βοηθήσει όσους επαγγελματίες υπόκεινται σ’ αυτόν, παρέχοντας κατευθύνσεις ως προς την ποικιλία των ηθικών παραγόντων που ενδεχομένως πρέπει να ληφθούν υπόψη και βοηθώντας στον εντοπισμό εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης της ηθικής συμπεριφοράς.

Οι Επαγγελματίες του ICF που αποδέχονται τον Κώδικα Δεοντολογίας επιδιώκουν να συμπεριφέρονται με ηθικό τρόπο, ακόμα και όταν αυτό συνεπάγεται τη λήψη δύσκολων αποφάσεων ή θαρραλέα δράση.

 1. ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
 • «Πελάτης» – το άτομο ή η ομάδα που δέχεται το coaching, ο/η coach που λαμβάνει καθοδήγηση ή εποπτεία, ο/η coach ή ο/η φοιτητής/τρια που εκπαιδεύεται.
 • «Coaching» – coaching είναι η συνεργασία (partnering) με τους πελάτες σε μία προκλητική και δημιουργική διαδικασία σκέψης που τους εμπνέει να μεγιστοποιήσουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δυνατότητες.
 • «Επαγγελματική σχέση coaching» – μια σχέση που έχει καθιερωθεί μεταξύ του Επαγγελματία του ICF και του/των Πελάτη (-ων) /Χορηγού (-ών) βάσει μιας συμφωνίας συνεργασίας ή μιας σύμβασης που καθορίζει τις υπευθυνότητες και τις προσδοκίες κάθε μέρους.
 • «Κώδικας» – Κώδικας Δεοντολογίας του ICF.
 • «Εμπιστευτικότητα» – η προστασία των πληροφοριών που αποκτώνται μέσω της σχέσης coaching, εκτός εάν δοθεί συγκατάθεση για τη δημοσιοποίησή τους.
 • «Σύγκρουση συμφερόντων» – μια κατάσταση κατά την οποία ένας/μία Επαγγελματίας του ICF εμπλέκεται σε πολλαπλά συμφέροντα όπου η εξυπηρέτηση του ενός μπορεί να λειτουργήσει εναντίον ή να έρθει σε σύγκρουση με άλλο. Μπορεί να αφορά συμφέροντα οικονομικής φύσεως, προσωπικά ή άλλα.
 • «Ισότητα» – μια κατάσταση κατά την οποία όλοι οι άνθρωποι βιώνουν την ένταξη, την πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες, ανεξάρτητα από τη φυλή, την εθνότητα, την εθνικότητα, το χρώμα, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την ηλικία, τη θρησκεία, το μεταναστευτικό καθεστώς, την ψυχική ή φυσική αναπηρία, και άλλους τομείς ανθρώπινης διαφοροποίησης.
 • «Επαγγελματίας του ICF»- ιδιώτες που εκπροσωπούνται ως μέλη του ICF ή κάτοχοι διαπιστεύσεων ICF, σε ρόλους που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε αυτούς, Coach, Coach Supervisor (επόπτης/τρια), Mentor Coach (καθοδηγητής/τρια), Coach Trainer (εκπαιδευτής/τρια) ή φοιτητής/τρια.
 • Προσωπικό του ICF” – το προσωπικό υποστήριξης του ICF με το οποίο έχει συνάψει συμβάσεις η εταιρεία διαχείρισης που παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες διαχείρισης και διοίκησης για λογαριασμό του ICF.
 • «Εσωτερικός/ή coach» – ένα άτομο που απασχολείται σε έναν οργανισμό και παρέχει υπηρεσίες coaching στους υπαλλήλους του οργανισμού είτε με μερική απασχόληση είτε με πλήρες ωράριο.
 • «Χορηγός» – η οντότητα (συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων της) που πληρώνει για ή/και διευθετεί ή καθορίζει τις υπηρεσίες coaching που πρέπει να παρέχονται.
 • «Προσωπικό Υποστήριξης» – οι άνθρωποι που εργάζονται για τους Επαγγελματίες του ICF παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης των Πελατών τους.
 • «Συστημική Ισότητα» – ισότητα των φύλων, ισότητα των φυλών και άλλες μορφές ισότητας που θεσμοποιούνται στις ηθικές αρχές, τις βασικές αξίες, τις πολιτικές, τις δομές και τις κουλτούρες των κοινοτήτων, των οργανώσεων, των εθνών και της κοινωνίας.
 1. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ICF

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του ICF βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες ICF (σύνδεσμος) και στις ενέργειες που απορρέουν από αυτές. Όλες οι αξίες είναι εξίσου σημαντικές και υποστηρίζουν η μία την άλλη. Αυτές οι αξίες είναι επιδιώξεις και πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως τρόπος κατανόησης και ερμηνείας των προτύπων. Όλοι οι Επαγγελματίες του ICF αναμένεται να επιδεικνύουν και να διαδίδουν αυτές τις Αξίες σε όλες τις αλληλεπιδράσεις τους.

 1. ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Τα παρακάτω πρότυπα δεοντολογίας εφαρμόζονται στις επαγγελματικές δραστηριότητες των Επαγγελματιών του ICF.

Τμήμα Ι – Ευθύνη προς τους Πελάτες

Ως Επαγγελματίας του ICF, δεσμεύομαι:

 1. Να εξηγώ και να διασφαλίζω ότι, πριν από ή κατά την πρώτη συνάντηση, ο/οι Πελάτης/ες και ο/οι Χορηγός/οι μου κατανοούν την έννοια και την αξία του coaching, την έννοια και τα όρια της εμπιστευτικότητας, τις οικονομικές διευθετήσεις και κάθε άλλο όρο της συμφωνίας coaching.
 2. Να δημιουργήσω μια ξεκάθαρη σύμβαση παροχής υπηρεσιών/ συμφωνία με τους Πελάτες και τους Χορηγούς μου πριν από την έναρξη της coaching συνεργασίας, που θα εμπεριέχει τους ρόλους, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων μερών.
 3. Να τηρώ τα αυστηρότερα επίπεδα εμπιστευτικότητας με όλα τα μέρη όπως συμφωνήθηκε. Γνωρίζω και συμφωνώ να συμμορφωθώ με όλους τους ισχύοντες νόμους που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα και τις επικοινωνίες.
 4. Να έχω μια σαφή κατανόηση για το πώς ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών κατά τη διάρκεια όλων των coaching αλληλεπιδράσεων.
 5. Να έχω σαφή συμφωνία τόσο με τους Πελάτες όσο και με τους Χορηγούς ή τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους οι πληροφορίες δεν θα παραμείνουν εμπιστευτικές (π.χ. παράνομη δραστηριότητα, εφόσον απαιτείται από το νόμο, έγκυρη δικαστική απόφαση ή κλήτευση, επικείμενη ή πιθανή επικίνδυνη στάση προς τον εαυτό του ή προς άλλους κλπ.). Όπου αιτιολογημένα πιστεύω ότι ισχύει μία από τις παραπάνω συνθήκες, είναι πιθανόν να πρέπει να ενημερώσω τις αρμόδιες αρχές.
 6. Ως Εσωτερικός/ή Coach, δεσμεύομαι να διαχειρίζομαι τις συγκρούσεις συμφερόντων ή τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων με τους συνεργαζόμενους Πελάτες και τους Χορηγούς μέσω των συμφωνιών coaching και του συνεχιζόμενου διαλόγου. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την αναφορά σε οργανωτικές αρμοδιότητες, ευθύνες, σχέσεις, αρχεία, εμπιστευτικότητα και άλλες απαιτήσεις υποβολής δεδομένων.
 7. Να διατηρώ, αποθηκεύω και να διαθέτω κάθε αρχείο, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αρχείων και των επικοινωνιών, που δημιουργείται κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών μου αλληλεπιδράσεων κατά τρόπο που προωθεί την εμπιστευτικότητα, την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα και συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και συμφωνίες. Επιπροσθέτως, θα επιδιώκω να χρησιμοποιώ σωστά τις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες coaching (υπηρεσίες coaching με τεχνολογική συνδρομή) και να παραμένω ενημερωμένος/η για την εφαρμογή των διαφόρων ηθικών προτύπων.
 8. Να παραμένω σε εγρήγορση για ενδείξεις πιθανής μεταβολής της αξίας που λαμβάνεται από την coaching σχέση. Σε τέτοια περίπτωση θα προχωρήσω σε αλλαγές στην coaching σχέση ή θα ενθαρρύνω τον/τους Πελάτη (-ες)/ Χορηγό (-ούς) να αναζητήσουν άλλον/η coach, να αναζητήσουν έναν άλλο επαγγελματία ή να χρησιμοποιήσουν διαφορετικό πόρο.
 9. Να σέβομαι το δικαίωμα όλων των μερών να τερματίσουν την coaching σχέση οποιαδήποτε στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας.
 10. Να έχω επίγνωση σχετικά με τις συνέπειες της ταυτόχρονης ύπαρξης πολλαπλών συμβάσεων και σχέσεων με τον ίδιο Πελάτη και Χορηγό, προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων.
 11. Να έχω επίγνωση και να διαχειρίζομαι ενεργά οποιαδήποτε διαφορά εξουσίας ή κατάστασης μεταξύ του Πελάτη και εμού που μπορεί να προκληθεί από πολιτιστικά, σχεσιακά, ψυχολογικά ή περιβαλλοντικά ζητήματα.
 12. Να γνωστοποιώ στους Πελάτες μου την πιθανή λήψη αποζημίωσης και άλλα οφέλη που ενδέχεται να λάβω για την παραπομπή των πελατών μου σε τρίτους.
 13. Να διασφαλίζω σταθερή ποιότητα υπηρεσιών coaching ανεξάρτητα από το ποσό ή τη μορφή της συμφωνηθείσας αποζημίωσης σε οποιαδήποτε σχέση.

Τμήμα II – Ευθύνη στην Πρακτική και στην Απόδοση

Ως Επαγγελματίας του ICF, δεσμεύομαι:

 1. Να τηρώ τον Κώδικα Δεοντολογίας του ICF σε όλες τις αλληλεπιδράσεις μου. Εάν υποπέσει στην αντίληψή μου πιθανή παράβαση του Κώδικα από εμένα ή αντιληφθώ ανήθικη συμπεριφορά από άλλον/η επαγγελματία του ICF, δεσμεύομαι να θέσω με σεβασμό το ζήτημα ενώπιων των εμπλεκομένων μερών. Εάν το ζήτημα δεν επιλυθεί, να το παραπέμψω για επίλυση σε μια επίσημη αρχή (π.χ. ICF Global).
 2. Να απαιτώ την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του ICF από όλο το Προσωπικό Υποστήριξης.
 3. Να παραμείνω προσηλωμένος/η στην αριστεία μέσω της συνεχούς προσωπικής, επαγγελματικής και ηθικής ανάπτυξης.
 4. Να αναγνωρίζω τους προσωπικούς μου περιορισμούς ή τις περιστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν, να έρθουν σε σύγκρουση ή να παρεμποδίσουν την απόδοση μου ως coach ή τις επαγγελματικές μου σχέσεις coaching. Δεσμεύομαι ότι θα αναζητήσω υποστήριξη για να καθορίσω τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και, αν χρειαστεί, θα επιδιώξω αμέσως την κατάλληλη επαγγελματική καθοδήγηση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναστολή ή τον τερματισμό της σχέσης coaching.
 5. Να επιλύω οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων ή ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, μέσω της επεξεργασίας του ζητήματος με τα ενδιαφερόμενα μέρη, την αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας ή την προσωρινή αναστολή ή τον τερματισμό της επαγγελματικής σχέσης.
 6. Να τηρώ το απόρρητο των μελών του ICF και να χρησιμοποιώ τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του ICF (διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικούς αριθμούς κλπ.) μόνο με τον τρόπο και στο βαθμό που εξουσιοδοτεί ο ICF ή το μέλος του ICF.

Τμήμα ΙΙΙ – Επαγγελματική Υπευθυνότητα

Ως Επαγγελματίας του ICF, δεσμεύομαι:

 1. Να παρουσιάζω με ακρίβεια τα προσόντα μου ως coach, το επίπεδο coaching δεξιοτήτων, την εμπειρία, την κατάρτιση, τις πιστοποιήσεις και τις Διαπιστεύσεις του ICF.
 2. Να κάνω προφορικές και γραπτές δηλώσεις που είναι αληθείς και ακριβείς σχετικά με αυτό που προσφέρω ως Επαγγελματίας του ICF, τι προσφέρεται από τον ICF, το επάγγελμα του coach και την πιθανή αξία του coaching.
 3. Να επικοινωνώ και να ενημερώνω όσους οφείλουν να έχουν επίγνωση των δεοντολογικών ευθυνών που καθορίζονται από τον παρόντα Κώδικα.
 4. Να έχω επίγνωση και να καθορίζω με υπευθυνότητα σαφή, κατάλληλα και πολιτισμικά ευαίσθητα όρια που διέπουν τις αλληλεπιδράσεις, φυσικές ή άλλες.
 5. Να αποφύγω τη δημιουργία σεξουαλικής ή ρομαντικής σχέσης με τους πελάτες ή τους χορηγούς. Να έχω πάντα επίγνωση του επιπέδου οικειότητας που είναι κατάλληλο για τη σχέση. Να προβώ σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διευθέτηση του θέματος ή την ακύρωση της συμφωνίας.

Τμήμα IV – Κοινωνική ευθύνη

Ως Επαγγελματίας του ICF, δεσμεύομαι:

 1. Να αποτρέπω δυσμενείς διακρίσεις εξασφαλίζοντας τη δικαιοσύνη και την ισότητα σε όλες τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες, τηρώντας παράλληλα τους τοπικούς κανόνες και τις πολιτιστικές πρακτικές. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε αυτές, τις διακρίσεις λόγω ηλικίας, φυλής, έκφρασης φύλου, εθνικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, εθνικής καταγωγής, αναπηρίας ή στρατιωτικής ιδιότητας.
 2. Να αναγνωρίζω και να τιμώ τη συνεισφορά και την πνευματική ιδιοκτησία άλλων, και να διεκδικώ την κυριότητα μόνο του δικού μου υλικού. Κατανοώ ότι η παραβίαση του εν λόγω προτύπου μπορεί να με αφήσει έκθετο/η σε άσκηση ένδικων μέσων από τρίτους.
 3. Να διεξάγω και να αναφέρω έρευνες με επάρκεια, ειλικρίνεια και εντός των επιστημονικών προτύπων και των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών.
 4. Να έχω επίγνωση του αντίκτυπου του δικού μου και των πελατών μου στην κοινωνία. Να ακολουθώ τη φιλοσοφία του «πράττω το καλό», έναντι του «αποφεύγω το κακό».

5 Ηθική Δέσμευση του Επαγγελματία του ICF

Ως Επαγγελματίας του ICF, σύμφωνα με τα Πρότυπα του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας του ICF, αναγνωρίζω και συμφωνώ να τιμώ τις δεοντολογικές και νομικές μου υποχρεώσεις προς τους Πελάτες και Χορηγούς, τους συναδέλφους και το ευρύτερο κοινό.

Εάν παραβώ οποιοδήποτε μέρος του Κώδικα Δεοντολογίας του ICF, συμφωνώ ότι είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του ICF να με θεωρήσει υπόλογο/η γι’ αυτό. Συμφωνώ επίσης, ότι είμαι υπόλογος/η στον ICF για κάθε παράβαση και η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις, όπως υποχρεωτική πρόσθετη coaching κατάρτιση, απώλεια της ιδιότητας Μέλους του ICF και/ή των ICF διαπιστεύσεών μου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαδικασία Δεοντολογικής Επανεξέτασης, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων για την υποβολή καταγγελίας, παρακαλούμε επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Εγκρίθηκε από το Παγκόσμιο Διοικητικό Συμβούλιο του ICF τον Σεπτέμβριο του 2019

Χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο

Κώδικας Δεοντολογίας του ICF: https://coachfederation.org/code-of-ethics

Διεθνής Ομοσπονδία Coaching: www.coachfederation.com

Γιατί να επιλέξετε διαπιστευμένο coach, ACC, PCC, MCC, από την ICF

Τα διαπιστευτήρια ICF, ACC, PCC, MCC, απονέμονται σε επαγγελματίες coaches που πληρούν τα υψηλά κριτήρια, τις αυστηρές απαιτήσεις της εκπαίδευσης, της απαραίτητης εμπειρίας και έχουν αποδείξει ότι κατέχουν με αξιοπιστία τις ICF δεξιότητες coaching και τιμούν ρητά τον ICF κώδικα δεοντολογίας.

Επικοινώνησε μαζί μου για ό,τι σε απασχολεί.

  BOOK A CALL