|    |  Δεκέμβριος

Μια γενναιόδωρη αλυσίδα καλοσύνης από τον ευεργέτη στον ευεργετημένο όπου ο ευεργετημένος θα γίνετε ευεργέτης κάποιου άλλου και ούτως καθεξής.  Έτσι το φορτίου του χρέους θα γίνεται δώρο για κάποιον άλλον και θα εξαφανίζεται.

Είμαστε όλοι συμμαθητές και συμμαθήτριες σε μια απέραντη σχολική αίθουσα, χωρίς σύνορα, πχ ένα διαδικτυακό αμφιθέατρο. Έχει βοηθήσει πολύ η τεχνολογία σ' αυτό. Είμαστε συμμαθητές στην γνώση, στις εμπειρίες και στους φόβους.

BOOK A CALL