|    |  Ιανουάριος

Τα δύο τελευταία χρόνια εντάξαμε νέες συνήθειες στην καθημερινότητα μας και βιώσαμε πολλά αντικρουόμενα συναισθήματα στο προσωπικό αλλά και στο επαγγελματικό περιβάλλον. Είμαστε μπροστά σε μια νέα αρχή ή είμαστε ακόμη στον προθάλαμο ενός άγνωστου προορισμού

BOOK A CALL