|    |  Ιανουάριος

Επιθυμώ να σε κινητοποιήσω να αντιδράσεις σε κάθε εξωγενή προσπάθεια, ηθελημένη ή μη να τρομοκρατηθείς και να μείνεις αμέτοχος, ανεξέταστα υπάκουος ή το χειρότερο χωρίς διάθεση για αλλαγές και πρόοδο. Συμπεριφορά που οδηγεί σε διστακτική συντηρητική δράση ή σε καθόλου δράση.

BOOK A CALL