|    |  Ιούνιος

Η ανάπτυξη και η ευημερία της επιχείρησης για να είναι βιώσιμη χρειάζεται να στηρίζεται σε αυτή των ανθρώπων της. Ο HR είναι ο θεματοφύλακας και το πρότυπο αυτών των αξιών με γενναιοδωρία όχι με αυτοθυσία . Με δικαιοσύνη για τον καθένα που καθορίζεται από το σεβασμό στη δικαιοσύνη του άλλου και για τον άλλο

BOOK A CALL