|  Leadership   |  Εσωτερική Ηγεσία

Να κυβερνάς αφού πρώτα μάθεις να κυβερνάσαι, γιατί αν το μάθεις αυτό, θα γνωρίζεις πως να κυβερνάς.

Σόλων, ο Αθηναίος ( 638  – 559 μ.Χ.)

Εσωτερική Ηγεσία

Με έναυσμα το παραπάνω ρητό ενός από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας και νομοθέτη Σόλωνα, εξετάζω το τι σημαίνει,

Να κυβερνάσαι.

Ο Σόλων θεωρείται ο πατέρας του αστικού δικαίου. Η νομοθεσία του απέκτησε φήμη και επίδρασε θετικά στην εξέλιξη του δικαίου αλλά και στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτειακή εξέλιξη της Αθήνας. Επιπλέον απετέλεσε το θεμέλιο πάνω στο οποίο εδραιώθηκε η κλασική αθηναϊκή δημοκρατία.

Ο Σόλων εισάγει τελικά τις βάσεις για την ομαλή ζωή μέσα στην πόλη την Αθήνα.

Τον καιρό εκείνο υπήρχαν έντονες φιλονικίες μεταξύ των Αθηναίων και η πόλη περνούσε διάφορα δεινά πολλά από αυτά οφείλονταν στην έλλειψη δίκαιων θεσμών.

Έφερε λοιπόν τους Αθηναίους προ των δικών τους ευθυνών που είναι η αυτό-κυβέρνηση, δηλαδή η διαχείριση των επιθυμιών, των συναισθημάτων, των σκέψεων, των φιλοδοξιών, των υποθέσεων που οδηγούν σε συμπεριφορές και πράξεις έτσι ώστε το αποτέλεσμα να μην κάνει κακό στην πόλη αλλά καλό.

Με το συγκεκριμένο ρητό συμβουλεύει τους ανθρώπους, όπως το έκανε και μέσα από τα ποιήματά του!

Ερμηνεύω λοιπόν το ρητό ως εξής:

Κατά τη δική μου ερμηνεία, ο άνθρωπος δεν έχει απόλυτη ελευθερία διότι τότε δεν θα έχει ελευθερία ο άλλος. Και αυτό δεν μπορεί να συμβεί μέσα σε μια πόλη η οποία υφίσταται για την προστασία αλλά και την ατομική και συλλογική πρόοδο.

Κι εδώ κατά τη γνώμη μου βρίσκεται το κλειδί της προσωπικής και συλλογικής ευδαιμονίας

Τι είδους αυτοκυβέρνηση επιθυμείτε;
-Τι είδους διαχείριση των επιθυμιών, κινήτρων, στόχων και συμπεριφορών σας επιθυμείτε;
Ας έρθουμε στις γνωστές θεωρίες ηγεσίας και ας πάρουμε το πιο κατανοητό και λειτουργικό μοντέλο ηγεσίας, των Tannenbaum and Schmidt.

Παραφράζοντας λίγο το μοντέλο, η εσωτερική ηγεσία ξεκινά από την πλήρη κατευθυντική ηγεσία του εαυτού σας μέχρι την πλήρη εξουσιοδοτική.

Δηλαδή από τον πλήρη έλεγχο σκέψεων και πράξεων μέχρι την πλήρη ελευθερία αυτών.

Η επιλογή του τρόπου ηγεσίας εξαρτάται από δύο παράγοντες.

  1. Τις εξωτερικές συνθήκες και
  2. το βαθμό της δικής σας ωριμότητας, δηλαδή των γνώσεων, εμπειριών, ικανοτήτων αλλά και αυτοπαρακίνησης.

Η αυτο-ηγεσία λοιπόν κατά τη γνώμη μου μπορεί να διέπεται και αυτή από τους ίδιους κανόνες, το βαθμό ελευθερίας της αυτενέργειας και της λήψης αποφάσεων, τα οποίοι επιλέγονται από το πόσο μπορείτε αλλά και επιθυμείτε το αποτέλεσμα.

Όσο πιο ώριμοι είμαστε, δηλαδή γνωρίζουμε τι θέλουμε και επιπλέον μπορούμε, δηλαδή οι επιθυμίες μας και οι δυνατότητές μας βρίσκονται σε αρμονία, τόσο περισσότερους βαθμούς ελευθερίας έχουμε να ενεργήσουμε άμεσα και αποτελεσματικά για το δικό μας καλό χωρίς να κάνουμε κακό στο περιβάλλον μας δηλαδή χωρίς να καταστρατηγήσουμε το επίπεδο εσωτερικής ηγεσίας των άλλων.

Αν λοιπόν αντιληφθούμε τους βαθμούς ελευθερίας ως την εμπιστοσύνη που έχουμε στον εαυτό μας, όσο περισσότερο εμπιστευόμαστε τις δυνάμεις μας τόσο πιο ελεύθεροι είμαστε να κάνουμε τις επιλογές μας.

Τι σημαίνει εμπιστοσύνη. Να γνωρίζουμε ποιοι είμαστε τι επιδιώκουμε και για πιο λόγο. Δηλαδή να έχουμε τη γνώση αλλά να έχουμε και επιχειρήματα να υπερασπίσουμε αυτή τη γνώση.

Να έχουμε δηλαδή τον έλεγχο του εαυτού μας για να έχουμε τον έλεγχο της ζωής μας χωρίς να την καταδυναστεύουμε αλλά να την απελευθερώνουμε όλο και περισσότερο στο άγνωστο, χωρίς οι πιθανοί κίνδυνοι, ή τα λάθη να μας αποθάρρυναν αλλά να αποτελούν σταθμούς και μαθήματα προς την ωρίμανσή μας.

Η εσωτερική ηγεσία είναι προϋπόθεση της δικής μας ευδαιμονίας αλλά και της ηγεσίας των άλλων.

Μόνο έχοντας κατανοήσει και κατακτήσει την εσωτερική ηγεσία, την εσωτερική χειραφέτηση όπως είναι και ο τίτλος του βιβλίου μου και θα έλεγα το κύριο αντικείμενο της δουλειάς μου ως coach, μπορούμε να κατανοήσουμε το ταξίδι προς την εσωτερική ηγεσία – χειραφέτηση των άλλων και να τους υποστηρίξουμε σε αυτό.

Έρχομαι τώρα στον ορισμό της εξωτερικής ηγεσίας που καλούμεθα να εξασκήσουμε είτε κατόπιν επιθυμίας και σχεδιασμού είτε αυθόρμητα.

Ουσιαστικά για μένα εξωτερική ηγεσία είναι ο σεβασμός αλλά και η υποστήριξη στην απόκτηση της εσωτερικής χειραφέτησης των άλλων ανθρώπων μέσα σε μια ομάδα που είναι κι αυτή ένας τρίτος άνθρωπος – μια ξεχωριστό οντότητα.

Το αποτέλεσμα της εσωτερικής ηγεσίας είναι:

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ – ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΌΣ – ΔΡΑΣΗ

“Κατά τη δική μου ερμηνεία, ο άνθρωπος δεν έχει απόλυτη ελευθερία διότι τότε δεν θα έχει ελευθερία ο άλλος. Και αυτό δεν μπορεί να συμβεί μέσα σε μια πόλη η οποία υφίσταται για την προστασία αλλά και την ατομική και συλλογική πρόοδο.”

Η εσωτερική ηγεσία, η ατομική ελευθερία του καθενός μας στις επιλογές του και τις αποφάσεις του, εξαρτάται από τις εξωτερικές συνθήκες και από το ατομικό μας επίπεδο ωριμότητας δηλαδή γνώσεων, ικανοτήτων και κινήτρου.

Επιπλέον η εσωτερική ηγεσία είναι η προϋπόθεση για να επηρεάσουμε και εμπνεύσουμε τους άλλους δηλαδή να περάσουμε στην εξωτερική ηγεσία.

Τι λέτε;

Θα χαρώ να σας ακούσω.

Σε ευχαριστώ που με διαβάζεις.

Ελπίζω αυτό να είναι χρήσιμο για σένα και τους άλλους γύρω σου.

BOOK A CALL